That's all folks.

KONEC, KONIEC, THE END, ENDE, FIN, VEGE, EINDE, SLUTT, SLUT, SON, KRAJ, EIND, SOF, [KUT]

Vážně jste viděli už vše? Nechcete se raději přesvědčit?  Ceska mapa

Have you really seen everything?  English map

Haben Sie alles gesehen?  Deutshe Mape

There's nothing more to tell you now. You know everything about me (in case you studied my site well). The only thing I can do for you is to recommend you severeal useful sites. Už nemám, co bych Vám mohla o sobě sdělit, víte o mně vše (tedy jestli jste četli pečlivě). Jediné, co ještě mohu udělat, doporučit několik odkazů.
Guestbook / Kniha návštěv
View / Prohlédnout  
Prohlédnout knihu navstev / View Guestbook

Sign / Podepsat
Podepsat knihu navstev / Sign Guestbook

Dreambook Centrum
Google Seznam

Mapa stránek v češtině

  1. Kdo jsem
  2. Zajímavá místa
  3. Fotografie
  4. Odkazy
  5. Informace pro spolužáky ze ZŠ Plaňany
 1. Zájmy

Map of sites in English

 1. Me and myself
  1. Who I am
  2. Interesting places
  3. Photos
  4. Interesting links
 2. Hobbies

Mape diesen Seiten in Deutsch

 1. Ich
  1. Wer bin ich
  2. Wo wohne ich
  3. Fotos
  4. Hinweise