Domino


Úvod

Původ domina, podobně jako mnoha jiných oblíbených her, je zahalen tajemstvím.Nikdo přesně neví, kdy a kde ty kouzelné destičky vznikly. V Evropě o nich nejsou žádné zprávy před 17. stoletím. Poprvé se objevily v Itálii, odkud se dostaly do Francie a při napoleonských válkách je Bonapartovi vojáci roznesli i do jiných zemí. Dnes je to jedna z nejpopulárnějších her na celém světě.

Nejstarší zprávy o dominu objevili historici ve starých čínských písemných památkách. Stanovit přesné datum, kdy tato hra vznikla, není však možné, některé zapsané legendy připisují autorství císařskému rádci Hung Mingovi, který žil na přelomu druhého a třetího století, jiné prameny uvádějí až dvacáté století. Čína je však s největší pravděpodobností mateřskou zemí domina. Jisté to však není, protože dominové destičky docela jistě vznikly z hracích kostek, jsou na nich přece stejná očka, jejich počet na obou polích odpovídá vrhu dvou kostek. A kostky se dostaly do Číny v pradávné minulosti z Indie.Základní pravidla

(dva nebo čtyři hráči, 28 dominových kostek)

Domino je sada obdélníkových kamenů (kostek), rozdělených na poloviny a označených v každé polovině určitým počtem puntíků, podobně jako na hrací kostce. Každá dvojice čísel se vyskytuje právě jednou. Klasické domino obsahuje čísla od 0 do 6, takže celkový počet kostek je 28. Existují ale též varianty s čísly 0 až 9 (těch je 54) a 0 až 12 (těch je 91).

Podle počtu ok se k sobě přidávají jednotlivé kostky do řady. Sousední pole předcházející a k ní přiložené kostky musí mít počet ok shodný.

 1. Hraje se po dvojicích. Hráči sedící naproti sobě hrají společně proti druhé dvojici sedící kolmo. Členové dvojice se ale mezi sebou nesmějí domlouvat.
 2. Hraje se tolik partií, až jedna z dvojic dosáhne předem stanoveného počtu bodů, obvykle 100.
 3. Všechny kostky se rozloží na stole lícem dolů a důkladně zamíchají.
 4. Každý hráč si vylosuje sedm kostek, takže celá sada bude před partií rozebrána. Vylosované kostky si hráč postaví před sebe na hranu tak, aby o nich měl dobrý přehled a ostatní mu do nich neviděli.
 5. Hráč, který má před první partií kostku se dvěma šestkami, začíná. Při dalších partiích se hráči v zahajování hry střídají, počínaje hráčem po levici toho, který začínal první partii.
 6. Začínající hráč vybere jednu ze svých kostek a položí ji doprostřed stolu. V první partii je to vždy kostka se dvěma šestkami. V dalších partiích to může být libovolná kostka.
 7. Hráč, který je na tahu, vybere ze svých kostek takovou, která má alespoň na jedné straně stejný počet ok, jako jeden konec řady kostek vyložených na stole. Tuto kostku přiloží na konec řady tak, aby se strany se stejným počtem ok dotýkaly.
 8. Podle tradice se kostky s rozdílnými polovinami kladou na délku, dubly (kostky s oběma polovinami stejnými) na výšku. Pro hru ovšem toto pravidlo nemá zvláštní význam, protože za dubl se tak jako tak musí položit kostka, která má na jedné straně stejný počet ok, jako mají strany dublu.
 9. Kostku lze přiložit pouze na jeden či druhý konec řady. Větvení uprostřed řady není dovoleno.
 10. Hráč, který nemá kostku, kterou je možné přiložit k řadě, řekne dál. Nesmí se vzdát tahu, pokud táhnout může.
 11. Partie končí, když jeden hráč přiloží k řadě svou poslední kostku. Všem ostatním hráčům (včetně spoluhráče toho, kdo uzavřel partii) se sečte hodnota kostek, které jim zbývají v ruce. Partii vyhrála dvojice, jejíž součet je nižší, a získává za ni tolik bodů, kolik zbylo v ruce druhé dvojici.
 12. Partie rovněž končí v případě, že ani jeden hráč nemůže pokračovat. Vyhrává dvojice, které zbyly v ruce kameny s nižším součtem ok. I v tomto případě získají vítězové za partii tolik bodů, kolik zbylo v ruce jejich soupeřům.
 13. Celá hra končí, jestliže jedna z dvojic dosáhla předem stanoveného počtu bodů (např. 100).

Matador

(pro dva hráče, 28 dominových kostek)

V této hře mají zvláštní postavení čtyři kostky: dubl složený z prázdných polí, 6+1, 5+2, 4+3. Kromě první jmenované, jsou to tedy ty kostky, které mají na obou polovinách dohromady 7 oček.

Před každou partií odložte tři náhodně vybrané kostky stranou a zcela je vyřaďte ze hry, ostatní zůstanou v "banku". Toto prosté opatření má znemožnit přesný výpočet kostek, které má v rukou soupeř.

Oba hráči si vezmou z banku po třech kostkách. Kdo vyhraje los, položí jednu z těchto kostek doprostřed stolu. Druhý k ní přiloží ze své trojice takovou kostku, která doplní počet oček na sedm. Tentokrát se však berou v úvahu ta pole kostek, která budou po přiložení vedle sebe a vzájemně se dotýkat.

Osvětlíme si to na příkladu. Jestliže první hráč položí ze své trojice takovou kostku, která má 6 oček v pravém poli a 3 v levém, může druhý hráč přiložit vpravo k šestce jen 1 a vlevo ke trojce jen 4. Pokud nemá na žádné kostce 1 ani 4, smí místo toho přiložit matadora - jednu ze čtyř výjimečných kostek, o nichž byla řeč na začátku. Matadora lze přiložit kteroukoli polovinou ke každé kostce a součet ok v polích, která se stýkají nemusí být sedm. Proto je matador kostka zvlášť cenná kostka.

Když položíme matadora k řadě, pro vašeho soupeře opět platí normální pravidla hry. Musí přiložit takovou kostku, aby dostal součet sedm oček.

Nemáte-li potřebnou kostku a chybí vám i matador, vezmete si jednu kostku z banku. Nehodí-li se ani ta, berete další a další, dokud nemůžete přiložit k řadě kostku podle pravidel nebo nevyčerpáte všechny kostky z banku.

Hra končí vaším vítězstvím pokud, se po vyčerpání všech kostek z banku zbavíte těch svých dříve než soupeř. Nemůže-li jeden ani druhý pokračovat v přikládání kostek, odkryjete ty, které vám zbývají v ruce. Kdo má menší součet ok, vítězí.


Čtyřky

(dva nebo tři hráči, 28 dominových kostek, počítací dřívka)

S dominovými kostkami hrajete základní hru, ale průběh partie se hodnotí zcela jinak. Každý hráč se snaží přikládat kostky tak, aby součet oček na vnějších polích obou krajních kostek v řadě se rovnal čtyřem nebo číslu čtyři dělitelnému. Pokaždé, když se to některému hráči podaří, dostane ze společného banku jedno, dvě nebo tři počítací dřívka. Jedno dřívko za součet čtyři (například na jedné straně končí řada polem s jedním očkem, na druhé polem se třemi očky), dvě dřívka za součet osm (například tři a pět) a tři dřívka za součet dvanáct (šest a šest).

Dřívka získaná v jednotlivých partiích se sčítají a konečným vítězem se stane ten, kdo jich má dřív nahromaděno dvacet. Na konci partie se nepřihlíží k počtu zbylých kostek a oček.


Sevastopol

(čtyři hráči, 28 dominových kostek, drobné věci na sázení)

Hrajeme o oříšky, třešně, bonbóny, vánoční cukroví a tak podobně. Každý z hráčů dá jeden kousek ze svého talířku do společné misky, která zastupuje bank.

Potom hráči odeberou z dominové sady po sedmi kostkách. Hru otevírá ten, kdo má šestkový dubl (na obou polovinách šestka). Položí ho doprostřed stolu na výšku. Soused po jeho levici k němu přiloží jakoukoli kostku se šestkou. Smí přiložit nejen zprava a zleva jako při jiných dominových hrách, ale také shora nebo zdola. Nemá-li žádnou kostku se šestkou, řekne Dál a vynechá tah.

Pak přiloží postupně další hráči po jedné kostce se šestkou nebo vynechají tah. Jakmile leží kolem šestkového dublu čtyři kostky, směřující do čtyř různých světových stran, začíná druhá fáze hry. Až dosud nesměli hráči přidat jinou kostku než se šestkou. Teď si však mohou vybrat jakékoli rameno dominového kříže, který z položených kostek vznikl. Mají tedy na místo obvyklých dvou čtyři možnosti. Opět se pravidelně střídají v přikládání kostek, a kdo dříve odloží poslední, získává tři čtvrtiny banku - například tři ze čtyř bonbónů. Ostatní tři pokračují ve hře. Kdo z nich se zbaví kostek nejdříve, získává poslední bonbón z banku. Zbylí dva vyjdou naprázdno.

I ve druhé fázi hry platí pravidlo: Kdo nemůže přiložit kostku, řekne Dál a vynechá tah. Dostanou-li se do slepé uličky všichni čtyři hráči, partie končí. Ukážou si vzájemě kostky, které jim zbývají. Tři čtvrtiny sázky dostane ten, kdo má nejnižší součet oček, čtvrtinu hráč s druhým nejnižším součtem.


Sólo domino

(jeden hráč, 28 dominových kostek)

Obraťte všechny kostky lícem dolů, důkladně je promíchejte a pak si z nich vezměte prvních pět kostek. Převraťte je lícem vzhůru, nejvhodnější kostku položte doprostřed stolu jako základ dominové řady a hned k ní připojte z první pětice dvě další kostky podle pravidel dominové hry.

Předpokládejme, že se vám z první pětice podaří položit do řady čtyři kostky. Odeberte tedy ze zásoby kostek (stále obrácených lícem dolů) čtyři nové kostky, převraťte je očky vzhůru a máte opět na výběr pět kostek. Z nich opět přidáte co nejvíce kostek k řadě. Pro všechna další kola platí stejná zásada: kolik kostek se vám podaří připojit k řadě, tolik nových kostek si vezmete ze zálohy. Každé kolo tedy začínáte s pěti kostkami.

Hra končí vaším vítězstvím, když postupně rozeberete celou zálohu kostek a připojíte ji k řadě. Zůstanou-li vám v ruce nějaké kostky (třeba jen jedna jediná), které se nedají přiložit ani k levému ani k pravému konci, prohráváte. Někdy končí vaše partie porážkou dřív, než rozeberete celou zálohu - to když nemůžete z pětice kostek obrácených lícem vzhůru přiložit k řadě ano jednu.


Dominové vlaky (Cardinal Mexican Train)

(dva nebo čtyři hráči, 91 dominových kostek)

Tato hra vznikla, při pokusu o rozluštění velmi zmateně popsaných pravidel ke hře Cardinal Mexican Train - součásti řady pravidel, přikládaných k sadě dvanáctiokého domina americkou firmou Cardinal.

 1. Hráči skládají z dominových kostek tzv. vlaky. Vlak má na jednom konci lokomotivu a přidávat se smí pouze na druhý konec.
 2. Posloupnost kostek musí být střídavě vzestupná a sestupná: Má-li naposledy přiložená kostka (poslední vagón vlaku) na začátku (na straně blíže k lokomotivě) vyšší číslo než na konci, musí nově připojovaný vagón mít na začátku stejný počet ok jako volný konec vlaku a na konci musí mít vyšší počet. Obdobně pokud má poslední vagón vlaku na začátku nižší číslo než na konci, musí nově připojovaný vagón mít na konci nižší číslo.
 3. Kostky se stejnými čísly na obou stranách (dubly) lze použít jako žolíky: podle potřeby považujeme jejich jednu stranu za vyšší nebo nižší než stranu druhou. Jakmile ale byl dubl použit v konkrétním vlaku, zůstává až do konce hry rostoucí nebo klesající podle toho, za kterou kostku byl připojen. Například za vlak 12/6-6/8-8/8 lze položit 8/9, ale nelze položit 8/4, protože dubl 8/8 byl použit jako klesající.
 4. V jedné hře se sestavuje obvykle několik vlaků. Alespoň jeden je vždy společný, centrální, přikládat k němu mohou všichni. Některé vlaky jsou též soukromé a přikládat k nim smí, s jednou výjimkou, pouze hráč, který je vytvořil.
 5. V každém tahu může hráč provést právě jednu z následujících akcí:
 6. Vyhrává hráč, který se jako první zbaví všech svých kostek. Obdobně jako v základní verzi domina si započítá tolik bodů, kolik je součet ok na všech kostkách, které zbyly v ruce jeho soupeřům.

Další informace

www.alexander.com/domino.htm
www.hrejsi.cz/domino/index.htm
 
Otázky, opravy, komentáře mi posílejte na adresu lada.chytrackova@post.cz

Seznam her