Vesmír

Na začátku byl velký třesk či big bang. Tím před miliardami let začal vývoj našeho vesmíru.

Jiří Grygar ve své kníze Sejdeme se v nekonečnu z roku 1979 uvádí, že vesmír se rozpíná přibližně 18 miliard let. V okamžiku velkého třesku měl vesmír nulový objem a nekonečnou hustotu, což je z fyzikálního hlediska vlastně nesmysl.

Josip Kleczek v knize z roku 2000 již píše, že moderní pozorování nasvědčují tomu, že vesmír vznikl přibližně před deseti miliardami let z ohromné ohnivé koule. Odkud se ona koule vzala, zatím vědci nevědí.

I když se toho o velkém třesku (či o ohnivé kouli) s určitostí mnoho říci nedá (jak můžeme vidět, vědci mohou za několik let přijít s další teorií), jeho následky jsou zcela jasné. Během miliard let se vyvynuly složité atomy, molekuly, planety, hvězdy, živé organismy.

Jasným příkladem změny teorie je právě atom. Starověcí vědci označili nejmenší jednotku jako atom (nedělitelný). Dnes i dítko školou povinné ví, že neměli úplně pravdu. Atom je sice nejmenší částečka prvku. ale dále se zkládá z protonů, neutronů a elektronů.

Malý slovníček astologických termínů by měl přinést alespoň trošku představu, jak to vlastně ve vesmíru vypadá.